Registrering lifter

Hvis du ønsker en serviceavtale eller årskontroll på dine lifter så kan du registrere dem her.
Kontaktinformasjon:
Navn:
E-post:
Firma:
Adresse:
Mobil:
Telefon:

LIFT 1:

Modell:
Årsmodell:
Serienummer:
Årskontrollert dato:

LIFT 2:

Modell:
Årsmodell:
Serienummer:
Årskontrollert dato:
følg oss på Linkedin lik oss facebook