Finansiering

Vi finansierer det utstyret bedriften din trenger

Hybeko har gjennom mange år tilbudt et stort antall fleksible leasing løsninger. 2/3 av våre solgte maskiner blir i dag finansiert ved ulike leasing alternativer. Hybeko samarbeider i dag med blant annet DNB Finans. Vi har sammen lang erfaring og spisskompetanse innen finansiering av transportmidler, maskiner og annet utstyr, og tilpasser gode løsninger til din bedrift.

Leasing

Du kan enten lease eller lånefinansiere utstyret. Leasing gir mindre administrasjon og større økonomisk handlefrihet for bedriften uten at du binder kapital. Du får full bruksrett til utstyret, og frigjør tid til å konsentrere deg om egen virksomhet. Du betaler en månedsleie normalt i 3-8 år. Leiebeløpet utgiftsføres fortløpende og er fradragsberettiget i skatteregnskapet.

Sammen med leasing kontrakten kan du nå forsikre både gjenstanden og nøkkelpersoner.

DNB Er vår mange årlige partner på finans og forsikring.

Forsikring av utstyr

Vi tilbyr i dag forsikring av gjenstand som knyttes direkte opp mot leasing kontrakten. Velger du å forsikre leasing gjenstanden gjennom oss har bedriften trygghet for at gjenstanden er forsikret fra det øyeblikk du overtar gjenstanden og så lenge leasingavtalen løper. Forsikringspremien fordeles over hele året og belaster bedriftens likviditet i liten grad. Vi tegner forsikringen sammen med leasingavtalen og dekningen har en av markedets høyeste forsikringssummer. Vi sikrer et trygt, raskt og riktig skadeoppgjør når dette oppstår. Egenandelen er kun kr. 10.000.

Forsikring av nøkkelperson

Velger du i tillegg å tegne Betalingsforsikring til leasing kontrakten sikrer du bedriften din dersom du eller en av dine nøkkelpersoner skulle bli sykmeldt eller falle fra. Forsikringen betaler terminbeløpet

om leasing gjenstanden blir stående stille. Dette gir trygghet for din bedrift.

Forsikringen dekker følgende:
  • Sykmelding; Terminbeløpet dekkes i inntil 12 måneder, maks 36 ganger månedlig ytelse uansett skadetilfeller.
  • Dødsfall; Forsikringen utbetaler resterende månedlige terminbeløp inntil 12 måneder.