Sakkyndig kontroll

Krav til kontroll

Myndighetene krever at det utføres sakkyndig kontroll på maskinparken med ett års intervall. Denne kontrollen er en sikkerhetsjekk for å sikre at utstyret er trygt i bruk. Kontrollen skal utføres av sertifiserte firma/reparatører som er underlagt et kontrollorgan.

Utførelse kontroll

Den sakkyndige kontrollen kan ikke utsettes utover årsintervallet, men kan gjerne utføres før kontrollmåneden for å samkjøre med øvrig maskinpark. Neste kontrolldato blir da 12 måneder etter utført kontroll. De fleste av våre serviceteknikere er godkjente til å utføre sakkyndig kontroll. Hybeko kan tilby serviceavtaler med fast pris på alle deres maskiner.

Tilbud/informasjon

Velg type lift: