Eksplosjonsbeskyttede lifter

Sikkerhet i Eksplosjonsutsatte Miljøer

I dagens industrielle landskap er det avgjørende å håndtere produksjon og materialhåndtering i samsvar med strenge sikkerhetsstandarder, spesielt der farlige materialer som gass eller støv blandes med luft, mulig skaper en eksplosiv atmosfære. Eksplosjonstrusler kan komme fra en rekke kilder, inkludert lysbuer, gnister, og høye temperaturer.

Hybeko er stolt av å tilby eksplosjonsbeskyttelse for selvgående lifter fra Genie som skal operere i eksplosjonsutsatte områder. Vårt engasjement for sikkerhet er understreket av vår overholdelse av ATEX-direktiv 2014/34/EU, som fastsetter strenge krav for eksplosjonsfarlige områder. Dette direktivet gjelder for installasjoner som inneholder stoffer, gasser eller støv som mulig kan forårsake eksplosjoner når de blandes med luft.

Våre tjenester Inkluderer:

1. Beskyttelse i henhold til ATEX-direktivet: Våre lifter er fullstendig i samsvar med ATEX-direktivet 2014/34/EU, og vi gir omfattende garanti og sertifikater som kreves for å sikre trygg drift i eksplosjonsutsatte miljøer.

2. Skreddersydd Flammesikker Beskyttelse: Vi tilpasser beskyttelsesløsninger for å imøtekomme dine spesifikke behov og miljøets unike utfordringer.

3. Dekning for Alle Soner (Sone 1 og Sone 2): Uansett hvilken type eksplosjonsfarlig område du opererer i, har vi løsninger som passer til både Sone 1 og Sone 2-områder.

4. Sikkerhetsløsninger og Miljø: Vi er forpliktet til å beskytte både mennesker og miljøet. Våre lifter gir en trygg og bærekraftig måte å operere i potensielt farlige områder.

For å sikre at din virksomhet møter de strengeste sikkerhetskravene for eksplosjonsutsatte områder, stol på Hybeko. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre eksplosjonsbeskyttede lifter og skreddersydde sikkerhetsløsninger.

Vi tilbyr ombygging til EX på følgende modeller

    Tilbud info