Innledning

Hybeko ble etablert i 1972. Vår målsetting er å levere kvalitetsprodukter, samt gi deg som kunde god service og oppfølging. Sammen med dyktige medarbeidere har vi en klar målsetting om å sette deg som kunde i fokus. Vi er i dag en sertifisert dynamisk bedrift, der folk tar vare på hverandre. Vårt gode miljø skal ikke bare virke innad, men være en katalysator ut i markedet. I dag er import, salg, produksjon, service og opplæring våre bærebjelker

Hybeko AS er en lift, heis og løfteutstyrsleverandør med over 60 ansatte. Selskapet finnes over hele Norge og har et datterselskap i Sverige med Liftexperten AB og i Finland med Hybeko OY. Selskapene er solid økonomisk forankret, noe som sikrer deg som kunde den kontinuitet og trygghet du har krav på. Hybeko har hovedkontor i Skien, med avdelingskontorer i Bergen, Trondheim og Lillestrøm. Våre kunder finner du blant industribedrifter, entreprenører, håndverkere, offentlig og kommunal sektor, samt maskin/liftutleieforretninger. Vi er i dag en ledende leverandør innenfor flere av våre produktgrupper, der salg av personløftere/lifter og arbeidsplattformer utgjør en vesentlig del av vår omsetning.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at Norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og årlig gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (lovdata.no)

Forankring.

Hybeko kommer inn under reglementet for kravene til aktsomhetsloven.
Styret har forankret ansvaret og innført dette i våre interne regler og retningslinjer. Gjennomføringen er delegert til daglig leder og hans team.

Aktsomhetsvurdering 2023

Vi gjennomfører aktsomhets vurderinger etter kravene i åpenhetslovens § 4. Åpenhetsloven pålegger oss ett ansvar for å aktsomhets vurdere våre leverandører. Her har vi evaluert samtlige i en risikovurdering og bedt om ytterligere forklaring fra ca 20% av disse via ett rapporteringssystem.
Rapporteringssystem er utarbeidet sammen med vår IT leverandør. Det er avdekket noen avvik hos våre leverandører nå i 2023. Vi har avsluttet kundeforholdet med en leverandør. Etterspurt ytterligere dokumentasjon fra en leverandør. Vi føler vi har som kunde god kommunikasjon og påvirkningskraft på våre leverandører.

Menneskerettigheter

Vi har i vår firmapolicy fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i hht FNs menneskerettighetserklæring og barnekonvensjon.

Arbeidsforhold

Hybeko AS har tariffavtale og ett velfungerende tillitsverv system og følger de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter som regulerer ansatte forhold.
Vi er tilsluttet Virke, Fellesforbundet og Bedriftsforbundet.
Bedriften har også ett oppegående AMU utvalg sammen med bedriftshelsetjenesten. Her er det 2 årlige møter. Vi har også ett velfungerende system for avvik og varslinger.

Mangfold

Hybeko AS ønsker å gi dem som har falt utenfor av en eller annen grunn en sjans til å lykkes på nytt, vi ønsker å ha en god andel kvinner inn i ett mannsdominert yrke som vil være en ressurs for selskapet og våre kunder. Samt at vi ser helt klart fordelen med å ha forskjellige kulturer sammen for å få ett mangfold.

Miljø

Hybeko AS har en god rutine på det med miljø forankret firmapolicyen. Vi har som mål å sette så lite fotavtrykk som mulig og tenker elektrifisering og kildesortering daglig. Vi skal lage en intern handlingsplan på dette innen 2026.

Bevisst leverandør

Som maskinleverandør har vi valgt ut fem av FNs bærekraftsmål som vi tilstreber oss å følge. Dette er forankret i vår firmapolicy.
God helse og livskvalitet, God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Ansvarlig forbruk og produksjon.

Bærekraftsmål