Service

Mange års erfaring har vist at jevnlig ettersyn av maskinparken er lønnsomt for maskineier. Hybeko er godkjent for kontroll av lift, teleskoptruck, truck og masseforflytning og har dyktige, fagutdannede mekanikere som daglig foretar ettersyn av maskiner. La oss ta hånd om ditt forebyggende vedlikehold på en profesjonell måte! Dette kan utføres samtidig med den årlige sakkyndige kontrollen.

Vedlikeholdstjenester og service

(Serviceoppfølginger fra produsent) Våre leverandører kommer av og til med servicebulletiner/innkallinger på maskiner for å gjøre sikkerhetsmessige forbedringer. Hybeko følger opp disse overfor de kunder som blir berørt i hvert tilfelle. Normalt er utbedringene enkle operasjoner som kan utføres av kunden selv, og deler stilles til disposisjon.

Det forebyggende vedlikeholdet på maskinparken kan trygt overlates til Hybeko.  Vi tilbyr serviceavtaler som er tilpasset deg som kunde. Om du ligger langt unna en av våre baser, så løser vi det ved samkjøring til andre kunder for å dele på utgiftene.
Det å inngå en avtale med Hybeko er lønnsomt også når det gjelder problemløsning over telefon og oppfølging av maskinparken. Hybeko organiserer jobben for deg.

Vårt nybygg i Skien, med et romslig og moderne verksted, gjør oss i stand til å ta imot reparasjoner av små og store skader på alle typer lifter og løfteutstyr. Vi samarbeider tett med alle forsikringsselskaper og frakter maskiner over hele landet. Har du vært uheldig med en maskin, så ta kontakt med oss! Vi setter opp en forhåndstakst og blir enige om hvordan det er mest hensiktsmessig å reparere skaden. Godkjent arbeid og garanti er en selvfølge på jobber utført av Hybekos teknikere.

Kontakt serviceavdelingen